Přihlásit se
Seznam přání
Seznam přání je prázdný
Nákupní košík
Košík je zatím prázdný
Vyhledat nábytek...

Zvolte jazyk

Měna
Vyberte měnu

 

1) Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů (dále jen “Správce”) je provozovatel tohoto webu: Marek Bauer, IČ: 076 877 96, Boženy Němcové 2305/43, 612 00 Brno, zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Brna. Jako správce může zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

 

2) Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze nezbytně nutné osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb.

Jedná se o údaje, které nám sdělíte (aktivně) v kontaktním formuláři, při poptávce či objednávce na našem webu nebo za účelem uzavření smlouvy:

 • identifikační údaje
 • jméno, příjmení, DIČ fyzické osoby
 • kontaktní údaje
  • e-mail, místo trvalého bydliště, místo pobytu, město, telefonní číslo, messenger id, skype, telefonní číslo

a dále technické údaje, které od Vás získáme tím, že používáte naše webové stránky (pasivně):

 • IP adresa
 • soubory cookies (v případě online služeb)
 • případně jiné online identifikátory ( jako třeba IP adresa, Cookie, User Agent)

 

3) Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je, abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem, a abychom pro Vás mohli neustále zlepšovat naše služby a zvyšovat jejich bezpečnost.

Vaše údaje zpracováváme za účelem:

 • zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře, live chatu, zprávy nebo telefonu (oprávněný zájem či uzavření smlouvy);
 • vyřízení poptávky, poskytnutí služby nebo produktu a jeho doručení (uzavření smlouvy, plnění právní povinnosti);
 • vrácení zboží a reklamace (oprávněný zájem);
 • rozesílání obchodních sdělení a marketingových newsletterů (oprávněný zájem, souhlas);
 • ochrany práv a právem chráněných zájmů správce (dokazování, pohledávky - oprávněný zájem);
 • získání nezávislého hodnocení našich služeb (heureka, Zboží.cz - souhlas)
 • zajištění bezpečnosti provozu webových stránek (IP adresy, logy - oprávněný zájem);
 • registrace uživatele na webových stránkách Správce (registrace - plnění smluvní povinnosti);
 • zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových (analýzy a statistiky - oprávněný zájem);
 • zobrazování reklam na základě Vašich zájmů (remarketing, reklama - oprávněný zájem);
 • provádění analýz a měření s cílem zjistit, o které produkty máte zájem (oprávněný zájem).

 

4) Co nás k tomu opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě právních titulů, které nás k tomu opravňují: 

 1. Plnění smlouvy - vyřízení objednávky služeb nebo zboží, nebo poptávky po našich službách. 
 2. Plnění právní povinnosti - plnění daňových povinností, archivaci faktur a vedení účetnictví. 
 3. Oprávněný zájem - rozesílání obchodních sdělení stávajícím zákazníkům, připomínání se reklamou návštěvníkům webu, zajištění bezpečnosti provozu webu, ochranu práv a právem chráněných zájmů správce. 
 4. Váš souhlas - rozesílání newsletteru nebo předání osobních údajů třetím stranám pro nezávislé hodnocení našich služeb (Heureka.cz, Zboží.cz)

 

5) Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

 • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouva se uzavírá i tzv. konkludentně, tedy faktickým využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat);
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozní a lokalizační údaje na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích); či
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

 

6) Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

K osobním údajům mohou mít přístup další zpracovatelé správce, tj. osoby, který osobní údaje předáváme (dále jen “Zpracovatelé”). Všichni naši Zpracovatelé jsou vázáni zpracovatelskou smlouvou a povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:

 • přepravci zboží a provozovatelé platební brány;
 • marketingová agentura a poskytovatel webového řešení/webhostingu;
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
 • inkasním agentury za účelem vymáhání pohledávek naší společnosti;
 • obchodní partneři či sponzoři, kteří se podílejí na organizaci našich akcí, konferencí, seminářů atd.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.), finančnímu úřadu a dalším orgánům veřejné správy.

Vaše osobní údaje nepředáváme do jiných států mimo EU. 

 

7) Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré informace uložené na webu a komunikace s webových prostředím probíhá přes šifrovaný HTTPS přenos. Přístup k informacím je standardně zabezpečen silným heslem a bezpečnost nakládání s Vašimi osobními údaji se řídí interními směrnicemi Správce. 

Pokud je zpracování osobních údajů prováděno pomocí služby 3. strany, jsou dodrženy všechny standardní postupy jako je šifrovaný přenos dat, zabezpečení heslem a smluvní ochrana se Zpracovateli v zájmu dodržení ochrany Vašich osobních údajů. 

Správce i Zpracovatelé využívají taková zařízení, která umožňují standardní metody zabezpečení, tj. přístup k těmto zařízením (PC, notebook, smartphone) je chráněn přístupovým heslem nebo otiskem prstů. 

 

8) Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a poté po dobu 3 let po jeho ukončení. 

V případě vámi uděleného souhlasu po dobu 3 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. 

Údaje poskytované pro pro plnění právní povinnosti (Vystavení faktury) budou zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpis. 

 

9) Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme, konkrétně pak máte např. právo na přístup, opravu i výmaz Vašich osobních údajů. Kompletní výčet Vašich práv najdete zde, zejména se jedná o tato práva: 

 • právo na přístup - napište nám a my vám pošleme, jaká data o Vás máme,
 • právo na opravu - napište nám, jaké údaje máme špatně a my zajistíme jejich změnu,
 • právo na výmaz - pokud si nepřejete, aby Vaše osobní data byla dále zpracovávána, ozvěte se nám a my se o to postaráme,
 • právo na námitku - pokud zpracováváme Vaše údaje na základě oprávněného zájmu, máte možnost vznést námitku proti takovému zpracování,
 • právo odvolat souhlas - pokud chcete odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, dejte nám to prosím vědět.

Pokud máte dojem, že s Vašimi osobními údaji nakládáme neoprávněně mát právo podat stížnost - naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem (nicméně věříme tomu, že to nebude potřeba a že všechny Vaše případné stížnosti vyřešíme k Vaší spokojenosti spolu).

 

10) Jak nás můžete kontaktovat?

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou a tak se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo prostřednictvím kontaktu na provozovatele. 

 

Agenda: Účely zpracování osobních údajů

1) Vyřízení požadavku pomocí kontaktního formuláře, zprávy nebo živého chatu

Pokud nás kontaktujete pomocí kontaktního formuláře, živého chatu, pomocí zprávy (Facebook Messenger, WhatsApp, Viber, SMS) nebo telefonicky, zpracováváme Vaše kontaktní údaje pro účely vyřízení Vašeho požadavku nebo poptávky. 

Vaše osobní údaje se v takovém případě zpracovávají po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu vyřízení konkrétního požadavku, případně po dobu platnosti nabídky, která činí 6 měsíců, ledaže dojde k dalšímu zpracování osobních údajů (např. uzavření smlouvy a trvání smluvního vztahu, oprávněný zájem správce).

 

2) Vyřízení poptávky, poskytnutí služby nebo produktu a jeho doručení

Zpracováváme-li osobní údaje pro vyřízení poptávky, poskytnutí služby nebo zboží a jeho doručení, uchováváme tyto po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (archivační lhůty), a to jak v elektronické, tak i v tištěné podobě.

Kompletní znění všeobecných obchodních podmínek naleznete zde.

Vaše osobní údaje využíváme ke správě Vašeho online nákupu konkrétně ke zpracování Vašich objednávek, vracení zboží a peněz prostřednictvím online služeb a k zasílání oznámení o stavu doručování nebo o případných problémech s doručením Vašeho zboží.

Vaše údaje také používáme k vyřizování stížností a záležitostí spojených se zárukou na zboží. Kompletní znění reklamačních podmínek naleznete v reklamačním řádu.

Pokud zvolíte možnost platby platební kartou, jsou nezbytně nutné osobní údaje předávány platebním společnostem pro identifikaci platby. Číslo účtu nijak nezpracováváme ani neuchováváme.

 

3. Registrace uživatele

Pokud se zaregistrujete nebo přihlásíte na našich webových stránkách, je to pro účely usnadnění Vašich dalších nákupů. Webové stránky si zapamatují Vámi vyplněné osobní údaje, které poskytujete dobrovolně. 

Registrací na našich webových stránkách se stáváte součástí nákupního klubu, jehož účelem je zasílat newsletter (obchodní sdělení) a upozornění na výhodné nabídky a akce obchodu. Z odběru těchto newsletterů se můžete kdykoli odhlásit přes odkaz na na konci každého obchodního sdělení nebo nás kontaktujte zde.

 

3) Rozesílání obchodních sdělení a marketingových newsletterů

Rozesílání e-mailů stávajícím zákazníkům

Pokud jste našimi zákazníky, budeme Vám zasílat obchodní a informační sdělení týkající se produktů nebo služeb, které jste u nás objednali, zvýhodněných akcí a dalších informačních sdělení. Takové e-maily Vám můžeme zasílat na základě našeho oprávněného zájmu. 

Pokud nechcete takové obchodní sdělení od nás odebírat, máte právo vznést námitku tím, že nás kontaktujete, nebo se můžete z odběru takového sdělení kdykoliv odhlásit. Odkaz pro odhlášení najdete na konci každého námi zasílaného obchodního sdělení. 

 

Rozesílání newsletteru a marketingové sdělení 

Pokud jste se přihlásili k odběru newsletteru pomocí webového formuláře, budeme Vám zasílat obchodní a informační sdělení týkající se našich produktů a služeb, zvýhodněných akcí a dalších informačních sdělení na základě Vámi uděleného souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. 

Obchodní sdělení nebo newsletter budeme zasílat po dobu 3 (tří) let po poskytnutí služby nebo udělení souhlasu, ledaže byste nám po této době udělili souhlas na další období. 

Z odběru obchodních sdělení a newsletterů se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na daný odkaz na konci e-mailu zaslaného na Vaši adresu nebo nás můžete za tímto účelem kontaktovat.

 

5. Reference a hodnocení

Pokud nám napíšete referenci prostřednictvím Facebooku, Google, Seznamu či jiných portálů umožňující hodnocení našich produktů a služeb, můžeme s ní dále nakládat na základě našeho oprávněného zájmu (např. ji umístit na naše webové stránky). Smazání referencí a hodnocení z těchto portálů upravuje každý z nich zvlášť podle vlastních podmínek. Přejete-li si odstranit Vaši referenci získanou tímto způsobem např. z našich webových stránek, napište nám.

 

5.1. Hodnocení nákupu na Heureka.cz

Pokud se rozhodnete hodnotit nákup prostřednictvím těchto služeb, můžete tak učinit dobrovolně na základě souhlasu v posledním kroku objednávky. Váš e-mail předáváme těmto službám za účely nezávislého hodnocení.

 

6. Zpracování cookies

Na našich webových stránkách používáme cookies za těmito účely: 

 • zajištění provozu a funkčnosti webových stránek,
 • statistické a analytické účely,
 • marketingové účely a cílení reklam.

 

6.1 Co jsou to cookies? 

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Jejich sběr je možné považovat za zpracování osobních údajů.

Tyto informace umožní lépe přizpůsobit obsah stránek Vašim potřebám. Nejde o sběr osobních dat, pouze o informace, které povedou k lepšímu přizpůsobení služeb a cílení reklam pro Vás osobně. Tyto informace se ukládají do tzv. cookies.

Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání konkrétních osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies ve výchozím nastavení bez přihlášení nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. 

Vy, jako uživatelé, máte možnost prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče určit, zda prohlížeč dovolí webové stránce ukládat cookies. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč se tak stává nástrojem zprostředkování souhlasu. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče nebo omezením konkrétní reklamní sítě.

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webových stránek. Cookies jsou zpracovávány dle jejich životnosti, až v délce 2 let nebo dle nastavení Vašeho prohlížeče, popř. do jejich odstranění z Vaší strany. Délka ukládání jednotlivých cookies je nastavena v jejich přehledu ve Vašem prohlížeči.

 

6.2 Jaké cookies používáme? 

 1. Provozní cookies - tyto umožňují přizpůsobit webové stránky a jejich obsah uživatelským preferencím. V případě objednání zboží umožňují zapamatování nákupního košíku a po příhlášení na webové stránky umožňují rozpoznat stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho účtu atd.) Dále se jedná o funkční cookies, které jsou nezbytné pro provoz webových stránek. 
 2. Statistické cookies - Další skupinu představují statistické a analytické cookies např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby. Tyto cookies jsou považovány za cookies první strany a pomáhají nám zlepšovat fungovaní našeho webu. Tyto cookies můžeme zpracovávat na základě oprávněného zájmu. 
 3. Remarketingové cookies: slouží k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce na webových portálech a v reklamních sítích třetích stran, jednodušeji řečeno k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá. 

 

Proč používáme remarketingové cookies? 

Pokud jste navštívili naše stránky, máme zájem na tom, abyste na nás nezapomínali a tak vám můžeme zobrazovat naší reklamu prostřednictvím sítě Google Adwords, Sklik, Facebook nebo Linkedin, případně dalších sítí. 

S těmito společnostmi nesdílíme Vaše osobní údaje jako je e-mail, jméno nebo telefon. Děje se tak anonymizovaně na základě cookies, které jsou uloženy ve Vašem počítači a zařazují Vás tak do širšího publika návštěvníků našich webových stránek. 

Vezměte prosím na vědomí, že třetí strany (včetně například reklamních sítí a poskytovatelů externích služeb, jako jsou služby pro analýzu webového provozu) mohou také používat cookies a jejich použití se řídí smluvními podmínkami dané služby. 

 

6.3 Budou webové stránky fungovat i bez cookies? 

Webové stránky je možné používat i v režimu, který nevyžaduje cookies. Takové nastavení je třeba provést v nastavení prohlížeče. Zakázáním cookies však může dojít k omezení plné funkčnosti a kompatibility webových stránek. 

 

6.4 Jak zamezit ukládání cookies a jak je vymazat? 

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies zcela odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu či produkt.

Pokud nechcete ukládat remarketingové cookies pro cílenou reklamu, jejich nastavení pro jednotlivé reklamní sítě můžete změnit zde.

Máte dotaz? Máte zájem o zakázkovou výrobu?

Popište nám vaše představy a my se vám obratem ozveme zpět, abychom doladili veškeré podrobnosti a mohli se pustit do díla.


Copyright © 2023 Wudino Nábytek
eShop od Linelab.